Get Adobe Flash player

Dịch Vụ Nội Địa Trong NướcANF LOGISTICS cung cấp các dịch vụ trong nước như:

- Dịch vu khai thuê hải quan Xuất khẩu + Nhập khẩu. 

- Dịch vụ giao nhận trong nước.

- Dịch vận vận tải trong nước.

- Đống kiện cho hàng hóa Xuất khẩu + Nhập khẩu.

-Bảo hiểm hàng hóa Xuất khẩu + Nhập khẩu.

-Dịch vụ hun trùng, kiểm dịch thực vật, xin C/O, thuê kho bãi,... cho hàng hóa xuất nhập khẩu.


Hỗ Trợ Trực Tuyến