Get Adobe Flash player

Tin Tàu Biển

WorldWide Alliance có thêm chín quốc gia mới

3/17/2014 9:24:58 AM

WorldWide Alliance, một mạng lưới gồm các hãng NVOC trung lập, vừa mở rộng các dịch vụ LCL của mình với việc đưa thêm 9 quốc gia vào mạng lưới toàn cầu.

Trung Mỹ sẽ được lợi nhất từ việc mở rộng này, với Panama Consolidation Services mở rộng hoạt động từ cơ sở tại Panama đến các văn phòng tại Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador và Costa Rica. Ngoài ra, nhiều thành viên thuộc liên minh đã mở các điểm mới tại Slovakia (SACO Shipping), Bolivia (SSL), và Romania và Pakistan (Shipco Transport).

“Điểm cốt lõi là mở rộng độ bao phủ toàn cầu hiện có và tăng thêm các tuyến đi thẳng,” ông Robert Zorzi, giám đốc điều hành liên minh phất biểu.

Được thành lập vào năm 2007, WorldWide Alliance hiện đại diện cho 157 văn phòng tại 70 quốc gia, có hơi 2,050 dịch vụ xuất khẩu LCL đi thẳng hàng tuần.

 

Theo American Shipper


Hỗ Trợ Trực Tuyến