Get Adobe Flash player

Tin Tàu Biển

Evergreen hợp nhất các tuyến châu Á/Bờ Đông Hoa Kỳ, bỏ New York và Norfolk

2/22/2014 8:28:56 AM

Hãng tàu Evergreen Line của Đài Loan sẽ hợp nhất các dịch vụ NUE và AUE trên tuyến thương mại châu Á/Bờ đông Hoa Kỳ qua Panama từ giữa tháng 5.

Tuyến mới sẽ triển khai 7 tàu 4,200 TEU cũng như ba tàu cỡ 5,090 TEU với vòng xoay cảng qua Shenzhen-Yantian, Hong Kong, Kaohsiung, Ningbo, Shanghai (qua Panama), Colon, Charleston, Baltimore, Colon và trở lại Yantian.

 Các ghé cảng xa hơn ở phía bắc trên bờ Đông gồm New York (tuyến NUE và AUE) và Norfolk (tuyến NUE) sẽ được bỏ, nhường chổ cho Charleston và Baltimore.

Chuyến đi đầu tiên của tuyến mới dự kiến rời Yantian ngày 14/5 với tàu 5,090-TEU Ital Libera, đến Charleston ngày 14/6 và Baltimore ngảy 16/6.

Evergreen dự định vẫn tiếp tục đến Norfolk và New York trong một cấu trúc tuyến khác.

 

Theo Asian Shipper News


Hỗ Trợ Trực Tuyến