Get Adobe Flash player

Tin Dịch Vụ Vận Tải

FedEx tăng cước

3/6/2014 8:28:50 AM

FedEx sẽ tăng cước trung bình 3.9% từ 31/3.

  FedEx cho biết thay đổi này áp dụng cho các chuyến hàng vận chuyển bên trong Hoa Kỳ (gồm cả Alaska, Hawaii, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands), giữa Hoa Kỳ và Canada, bên trong Canada, giữa Hoa Kỳ và Mexico, và bên trong Mexico.

 Mức cước mới sẽ có trên website fedex.com từ 31/3. Thay đổi này tiếp theo việc FedEx tăng cước các dịch vụ FedEx Express và FedEx Ground, bắt đầu từ 6/1.

 

Theo American Shipper


Hỗ Trợ Trực Tuyến