Get Adobe Flash player

Tin Tàu Biển

CaroTrans mở tuyến Trung Mỹ

3/8/2014 8:17:40 AM

CaroTrans vừa bắt đầu một tuyến đi thẳng hàng tuần mới giữa Bờ Tây Hoa Kỳ đến 7 điểm tại Trung Mỹ.

 

Các điểm gồm Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador và Panama.

 

CaroTrans có các trung tâm gom hàng tại  Seattle, PortlandSan Francisco.


Theo American Shipper

Hỗ Trợ Trực Tuyến