Get Adobe Flash player

Giao Nhận Vận Tải Hàng Hóa Quốc Tế Hàng KhôngANF LOGISTICS có mối quan hệ với các hãng hàng không trong nước và quốc tế như: VN, AF, BL, BR, VN, MH, 3K, SQ, SR, CI, CX, CZ, KE, JL, QV, TG, 3K,....

Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường hàng không cho các công ty có nhu cầu vận chuyển xuất nhập khẩu các đơn hàng cần giao gấp, hàng có giá trị cao, hàng hóa phục vụ các mua cao điểm, ... 

Hỗ Trợ Trực Tuyến