Get Adobe Flash player

Tin Vận Tải

Thay đổi giá cước vận tải sẽ phải kê khai trước 5 ngày

2/24/2014 9:58:43 AM

Theo dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, khi đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp dịch vụ theo giá mới phải kê khai giá cước ít nhất 5 ngày trước đó.

Theo dự thảo, kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô (bao gồm kê khai lần đầu và kê khai lại) là việc đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện công khai giá cước vận tải bằng xe ô tô do đơn vị cung cấp theo từng loại hình vận tải với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận kê khai quy định. Đơn vị kinh doanh vận tải có trụ sở (hoặc trụ sở chi nhánh) đóng tại địa phương nào thì thực hiện kê khai giá cước với cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận kê khai tại địa phương đó.

Sở Giao thông vận tải thông báo danh sách đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải thực hiện kê khai giá cước phù hợp với từng thời kỳ.

Dự thảo nêu rõ, thời điểm kê khai giá cước ít nhất 5 ngày trước khi đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp dịch vụ theo giá mới.

Công khai giá cước vận tải bằng xe ô tô 

Theo dự thảo, tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải thực hiện niêm yết giá cước.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải ký hợp đồng ủy thác cho đơn vị  kinh doanh dịch vụ bến xe (hoặc đại lý bán vé khác) bán vé vận tải khách đi xe của đơn vị mình thì đơn vị  kinh doanh dịch vụ bến xe (hoặc đại lý bán vé khác) phải thực hiện niêm yết giá cước sau khi có ý kiến thống nhất của đơn vị kinh doanh vận tải.

Dự thảo nêu rõ, niêm yết giá cước vận tải theo các hình thức sau: thông báo công khai (trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác được đặt, để, treo, dán) tại nơi bán vé, nơi giao dịch, mặt ngoài hoặc bên trong phương tiện, thuận tiện cho việc quan sát của khách hàng. Khuyến khích đơn vị thông báo công khai giá cước vận tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, bắt buộc phải thực hiện hình thức niêm yết tại nơi bán vé, ở mặt ngoài thành xe phía bên trái gần cánh cửa trước và bên trong xe nơi hành khách dễ quan sát. Đối với vận tải hành khách bằng taxi, bắt buộc phải thực hiện hình thức niêm yết ở mặt ngoài cánh cửa xe và bên trong xe phía dưới vị trí gắn đồng hồ tính tiền.

Theo Chính phủ


Hỗ Trợ Trực Tuyến