Get Adobe Flash player

Tin Tàu Biển

NYK, MCC nâng cấp các tuyến Nhật bản, nam Trung Quốc, Thailand với Dịch vụ Perseus

3/4/2014 9:21:32 AM

Hãng vận tải Nhật NYK vừa thông báo tăng cường mạng lưới tuyến thông qua việc tham gia vào tuyến mới giữa Nhật bản, nam Trung Quốc, Thailand (Tuyến Perseus).


Tuyến mới sẽ bắt đầu tại Laem Chabang và đồng khai thác với NYK và MCC Transport sử dụng ba tàu 5,000-TEU. NYK sẽ triển khai 1 tàu và MCC Transport sẽ triển khai hai tàu.

Vòng xoay cảng của tuyến mới perseus sẽ gồm Tokyo (Thứ Tư/Thứ Năm), Yokohama (Thứ Năm / Thứ Năm), Nagoya (Thứ Sáu/Thứ Sáu), Kobe (Thứ Bảy/Thứ Bảy), Hong Kong (Thứ Ba/Thứ Tư), Shenzhen-Shekou (Thứ Tư/ Thứ Năm), Laem Chabang (Chủ Nhật/Thứ Ba), Hong Kong (Thứ Sáu/Thứ Bảy), Xiamen (Chủ Nhật / Chủ Nhật) và trở lại Tokyo.

Theo NYK, tuyến Perseus cùng với tuyến hiện có Poenix sẽ mang đến cho khách hàng độ bao phủ cảng rộng lớn hơn và chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Vòng xoay cảng của tuyến Poenix gồm Kobe (Thứ Tư/ Thứ Tư), Osaka (Thứ Tư /Thứ Năm), Nagoya (Thứ Năm /Thứ Sáu), Tokyo (Thứ Sáu /Thứ Bảy), Yokohama (Thứ Bảy / Thứ Bảy), Laem Chabang (Chủ Nhật/ Chủ Nhật), Bangkok (Chủ Nhật /Thứ Hai), Laem Chabang (Thứ Ba/ Thứ Ba), Thành phố Hồ Chí Minh (Thứ Năm/ Thứ Năm) và trở về Kobe.

 

Theo Asian Shipper News


Hỗ Trợ Trực Tuyến