Get Adobe Flash player

Tin Tàu Biển

CMA CGM mở tuyến Guinea Xích đạo

2/25/2014 8:59:19 AM

CMA CGM vừa triển khai tuyến Equatorial Guinea Express, một tuyến đi thẳng hàng tuần từ Tanger – Địa Trung Hải đến các cảng Bata và Malabo tại Guinea Xích đạo.

Tuyến bắt đầu với chuyến đi đầu tiên của tàu Mario A, hành trình 900BS, rời Tanger-Địa Trung Hải ngày 18/2 và sẽ đến Bata ngày 3/3, Malabo ngày 4/3. Vòng xoay cảng mới của tuyến gồm: Tanger-Địa Trung Hải, Bata, Malabo và trở lại Tanger-Địa Trung Hải.


Ngoài ra, hãng sẽ áp dụng các thay đổi tạm thời trên tuyến MEX1, kết nối châu Á với Bắc Phi, Tây Ban Nha và Pháp, để “cải thiện độ ổn định của hành trình,” CMA CGM cho biết. Từ ngày 5/3, với tàu Maersk Essex, hành trình MEA36W, CMA CGM sẽ rút các ghé cảng tại Nansha, Trung Quốc và Port Klang, Malaysia, trong 11 tuần. Hàng xuất khẩu từ Nansha sẽ được đưa lên tuyến MEX3, và trung chuyển từ các cảng Đông Nam Á đến Tanjung Pelepas, Malaysia, kết nối với tuyến MEX1.

Ngoài ra, CMA CGM sẽ nâng cấp tuyến CIMEX 2 kết nối châu Á, Sri Lanka, Tây Ấn và Pakistan. Dịch vụ sẽ có ba tuyến dành riêng với ba chuyến đi hàng tuần đến Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, India và Pakistan; Hong Kong, Singapore và Colombo, Sri Lanka, như các trung tâm trung chuyển, và một ghé cảng chiều đi hướng đông tại Colombo.

Ba tuyến gồm Tuyến Bắc CIMEX 2-N, từ Tianjin, Trung Quốc, với tàu Sealand New York, hành trình 9X 001W; Tuyến Trung, CIMEX 2-C, từ Shanghai với tàu Cap Arnauti, hành trình 9Y 001W; và Tuyến Nam, CIMEX 2-S, đi từ Nansha với tàu APL Iris, hành trình 9Z 001W.

Vòng xoay cảng các tuyến sẽ gồm:

  • Tuyến Bắc: Tianjin; Dalian và Qingdao, Trung Quốc; Kwangyang và  Busan, Hàn Quốc; Ningbo, China; Hong Kong; Singapore; Tanjung Pelepas; Colombo; Pipavav và Nhava Sheva, Ấn Độ; Port Qasim, Pakistan; Singapore; và Tianjin.
  • Tuyến Trung: Shanghai; Ningbo; Xiamen, Trung Quốc; Hong Kong; Singapore; Colombo; Nhava Sheva; Pipavav; Port Klang; Singapore; Hong Kong; và Shanghai.
  • Tuyến Nam: Nansha; Chiwan, Trung Quốc; Hong Kong; Singapore; Colombo; Nhava Sheva; Pipavav; Colombo; Port Klang; Singapore; và Nansha.

Theo The Journal of Commerce


Hỗ Trợ Trực Tuyến