Get Adobe Flash player

Tin Hàng Không

Sản lượng hàng hóa của AA tăng 11% trong tháng 3

4/11/2014 8:38:56 AM

American Airlines Group vừa công bố tăng trưởng lưu thông rất khả quan trong tháng 3/2014 đối với American Airlines Cargo và US Airways Cargo.

 

Lượng hàng tính theo dặm (CTM) của American Airlines Group trong tháng đã đạt 213.4 triệu tấn, tăng 11.2% so với tháng 3/2013. Cho đến năm, CTM đã đạt 560.7 triệu tấn, tăng 12.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Theo Cargonews Asia


Hỗ Trợ Trực Tuyến