Get Adobe Flash player

Tin Hàng Không

Hàng hóa hàng không tăng 4.5% trong tháng 1

3/5/2014 9:48:41 AM

Nhu cầu đối với hàng hóa hàng không trong tháng 1 tăng 4.5% tính theo năm, sau khi có mức tăng 2.2% trong tháng 12. Theo Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA).

 Sức tải toàn cầu đã tăng 5.1% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm 2013.

“Sự cải thiện trong nhu cầu là một tin tức tốt lành sau khi chúng ta có được những khoản tăng nhẹ ở nửa cuối năm 2013. Và sản lượng tương tự với năm 2010 sau thời kỳ khủng hoảng,” theo ông Tony Tyler, người đứng đầu IATA. “Nhưng cũng có một số lý do để luôn cẩn trọng. Các biện pháp bảo hộ là một phần của nguyên nhân thương mại thế giới phát triển chậm hơn dự kiến từ các mức sản xuất công nghiệp. Các công ty tiếp tục tái tổ trức các chuỗi cung ứng nhằm đưa việc sản xuất trở về.”

Các hãng hàng không Bắc Mỹ chỉ có 0.7% tăng trưởng tính theo năm trong hoạt động, trong khi sức tải giảm 0.9%. Các quan chức IATA tin rằng khi xu hướng sản xuất tại Mỹ gia tăng, sẽ có thêm nhiều hoạt động hàng hóa. Ngược lại, các hãng hàng không Trung Đông có mức tăng trưởng lớn nhất trong tất cả các khu vực, với tăng trưởng 10.7% trong hoạt động trong tháng 1. Sức tải cũng tăng với tỷ lệ 11.5%.

Trong phân tích thị trường hàng không hàng không, IATA lưu ý các kết quả của tháng 1 phản ánh hoạt động vận chuyển hàng hóa cao nhất được ghi nhận kể từ giữa năm 2010. Nhưng tổ chức này cũng lưu ý thương mại thế giới chỉ phát triển cùng với sự phát triển công nghiệp (hiện ở mức giữa 3-4%) thay vì mức tăng trưởng hai con số nhu trước kia. Điều này có nghĩa tăng trưởng hàng hóa hàng không cũng sẽ bị kiềm hãm.

 “Trong tương lai, nhu cầu hàng hóa hàng không có thể sẽ tiếp tục tăng với tỷ lệ tương tự sản xuất công nghiệp và thương mại thế giới – thị phần của hàng hóa hàng không trong thương mại thế giới vẫn ổn định và hiện không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ gia tăng,” IATA cho biết.

 

Theo American Shipper


Hỗ Trợ Trực Tuyến