Get Adobe Flash player

Tin Xuất Nhập Khẩu

Hàng hóa xuất khẩu sang Braxin tăng mạnh

3/29/2014 10:22:09 AM

Theo thống kê, 2 tháng đầu năm 2014, tổng kim ngạch 2 chiều đạt 490,071 triệu USD tăng 122% so với cùng kì năm 2013, trong đó giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Brazil đạt  215,48 triệu USD, tăng 52,96% so cùng kỳ.

Giá trị nhập khẩu đạt 274,59 triệu USD tăng 244% so với cùng kỳ năm 2013. Dự kiến, tổng kim ngạch 2 chiều chạm mốc 3 tỷ USD trong năm 2014

 

Điện thoại và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Brazil; tháng 2 xuất khẩu đạt 30,21 triệu USD, giảm 14,76% so với T1/2014, nhưng tăng rất mạnh 520,9% so với T2/2013; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sang Braxin 2 tháng đầu năm lên 65,31 triệu USD, chiếm 30,31% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 601,77% so cùng kỳ.

 

Nhóm hàng đứng thứ 2 về kim ngạch là giày dép, đạt 41,48 triệu USD trong 2 tháng đầu năm, chiếm 19,25%, giảm 17,29% so cùng kỳ; tiếp theo là 4 nhóm hàng cũng đạt kim ngạch trên 10 triệu USD trong 2 tháng gồm có: thủy sản 26,7 triệu USD, chiếm 12,39%, tăng 50,91%; máy vi tính, điện tử 19,08 triệu USD, chiếm 8,85%, tăng 43,91%; máy móc, thiết bị 13,5 triệu USD, chiếm 6,26%, tăng 49,86%; dệt may 10,5 triệu USD, chiếm 4,88%, tăng 50,3%.    

 

Nhìn chung, xuất khẩu phần lớn hàng hóa sang Brazil 2 tháng đầu năm 2014 đều tăng trưởng dương so với cùng kỳ; trong đó một số nhóm tăng cao như: Điện thoại các loại linh kiện tăng 601,77%; thủy sản  tăng 50,91%; hàng dệt may tăng 50,31%; sản phẩm từ cao su tăng 57,62%.

 

Đối với những mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, một số loại được tăng mạnh nhập khẩu gồm: ngô hạt (đạt 202 triệu USD, tăng  100%) ; nguyên liệu da giày, dệt may (đạt 19,14 triệu USD tăng 59%), thức ăn gia súc và nguyên liệu (đạt 5,67 triệu USD, tăng 231%), nguyên liệu thuốc lá (đạt 5,69 triệu USD tăng  42%), gỗ và sản phẩm từ gỗ (đạt 3,34 triệu USD tăng 46%), hóa chất, chất dẻo và nguyên liệu (đạt 1,26 triệu USD tăng 53,7%).


Số liệu Hải quan về xuất khẩu hàng hóa sang Brazil 2 tháng đầu năm.

ĐVT: USD

 

 

Mặt hàng

 

T2/2014

 

2T/2014

T2/2014 so T2/2013(%)

2T/2014 so cùng kỳ(%)

Tổng kim ngạch

       92.008.712

       215.477.567

+88,12

+52,96

Điện thoại các loại và linh kiện

        30.208.496

          65.313.534

+520,90

+601,77

Giày dép các loại

        13.216.166

          41.482.217

-9,54

-17,29

Thủy sản

        11.688.346

          26.698.823

+159,95

+50,91

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

          9.310.587

          19.077.115

+76,90

+43,91

Máy móc, thiết bị, phụ tùng

          5.475.257

          13.495.539

+15,68

+49,86

Dệt may

          3.401.748

          10.504.818

+120,60

+50,31

Xơ, sợi dệt các loại

          3.545.089

            6.698.798

+185,52

+44,41

Phương tiện vận tải và phụ tùng

          1.862.890

            5.793.611

-19,45

-3,91

Cao su

             964.665

            2.340.957

-35,32

-23,46

Túi xách, va li, mũ, ô dù

             840.687

            2.070.026

-13,70

+11,59

Nguyên phụ liệu dệt may, da giày

             764.975

            2.001.135

*

*

Sản phẩm từ sắt thép

             564.006

            1.926.690

-63,22

-41,24

Sản phẩm từ cao su

             333.268

               901.073

-30,94

+57,62

Sản phẩm mây tre, cói, thảm

             192.646

               372.715

*

*

Kim loại thường và sản phẩm

                      -  

               118.977

*

*

Sắt thép

               58.919

                 58.919

*

*

 

Theo Bộ Công Thương


Hỗ Trợ Trực Tuyến